Ghost XP SP2 Gold (Media Center Themes) BY http://ITQUANGNAM.com

Chào mọi
người.

Lần này www.ItQuangNam.com tiếp tục share 1 bộ Ghost Windows XP SP2 đã
được kích hoạt, có thể update từ Microsoft.
Ngoài ra bản Ghost đã được cài
sẫn các Software cho văn phòng như :
Code:
Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint)
Unikey 4.0
Foxit Reader
Winrar 3.7
Font (Unicode , TCVN , VNI)
Bản này full tức ko hề lọc bõ bất kỳ 1
thành phần nhõ nào trong Windows, ngoài ra đã có edit vài chổ trong Registry để
tối ưu hóa tốc độ hệ thống

======

Đặc biệt,
nếu bạn nào đã sử dụng qua Ghost XP2 của China, các bạn sẽ thấy bộ cài đặt
driver để có thể nhận hầu hết driver, ko mất công phải lục lọi driver sau khi
Ghost


1 số hình ảnh của bộ Win (1 số chụp trong Windows, 1 số
chụp bằng máy ảnh )


Vừa
Ghost xong bảng này sẽ xuất hiện để test driver và nhận các driver trong máy
bạnNhận
xong nó sẽ xuất hiện trình tự theo thế này
Đăng
ký các thành phần ....Windows
đã active, ngoài theme Media Center các theme mặc định của Windows vẫn còn
nguyên xi, ai thích default thì chuyển lại nhé


Start
Menu, và System PropertyP/s : Bạn nào muốn thay đổi tên trong
System Property thì Edit file SysPrep.inf trong file .GHO trước khi chạy nhéLink download cho mọi người :

CLICK
HERE


Mọi người download về, giải nén file
XP_Gold.iso.rar ra sẽ có file XP_Gold.iso.001, file này dùng để
JOIN

Mọi người sử dụng rồi cho nhận xét nhé .

Bản quyền thuộc về
http://ITQUANGNAM.COM