Tiếp nối về việc chèn form vào bài viết, trong bài này tôi xin giới thiệu về chức năng chèn PowerPoint slide show vào bài viết.

Với cách này, bạn có thể làm nội dung bài viết của mình sinh động hơn, trực quan hơn. Điều này sẽ rất tốt nếu bạn muốn trình bày những nội dung như một bài học hay giới thiệu về những loại hàng hóa của mình.

Để sử dụng chức năng này bạn cần có tài khoản GMail (www.gmail.com - đây là dịch vụ email của Google và bạn có thể đăng ký sử dụng miễn phí). Và cách chèn một PowerPoint slide show vào bài viết sẽ gồm các bước như sau:

1. Đăng nhập vào Google Docs

Đầu tiên bạn đăng nhập vào Google docs bằng cách vào địa chỉ sau:

http://docs.google.com


Và nhập vào địa chỉ email (Gmail) và mật khẩu để đăng nhập

2. Tạo slide show trong Google docs

Có 2 cách tạo slide show trong Google docs. Đó là:

a. Upload một file PowerPoint lên Google docs (cách này có thể làm một số chi tiết đã tạo trên PowerPoint không hiển thị đúng, vì Google docs cũng chỉ hỗ trợ được một số tính năng cơ bản chứ không được thực sự mạnh như PowerPoint).


Click vào Upload để bắt đầu


Chọn file PowerPoint để upload lên
b. Tạo file slide show trực tiếp trên Google docs


Click vào New rồi chọn Presentation để bắt đầu tạo file mới

3. Kết xuất và lấy mã


Đầu tiên bạn click vào nút Share để bắt đầu.


Rồi chọn Publish/embed


Bấm vào nút Publish document để lấy mã


Rồi bạn copy đoạn mã được đánh dấu vàng trong hình trên.

4. Quay trở lại diễn đàn bạn chỉ cần gõ như sau

[presentation=số giây]Mã slide show[/presentation]

trong đó
- Số giây: là số giây để lật sang trang tiếp theo
- Mã slide show: là phần mã copy từ đoạn code giống như trong phần được đánh dấu vàng trong hình trên

Ví dụ ta có:

[presentation=10]dff55n5z_41cxp5k6c7[/presentation]

Sẽ có được hình ảnh